trains

เปิดรับฝึกอบรมการมอบสิทธิในสังคมยุโรป

การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นในยุโรปได้รับการประกาศร่วมกัน โดยรัฐสภายุโรปคณะกรรมาธิการและสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ยืนยันมุ่งมั่นร่วมกัน

Tanning

การประชุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ผู้กำกับดูแลและผู้สังเกตการณ์ภาคอุตสาหกรรมหนังและอุตสาหกรรมฟอกหนังจากสหภาพยุโรปรวมตัวกันในวันที่ 9 ตุลาคมที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน

Small-Business

อาชีวอนามัยในธุรกิจขนาดเล็ก

บทสรุปสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวในการประชุมระดับสูงว่า “เมื่อขนาดมีความสำคัญ … แนวทางในการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็ก

chemicals

ข้อมูลการปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับสารอันตราย

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ต้องทำงานกับสารอันตรายหรือบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงาน ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินและจัดการความเสี่ยง