อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ อะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร ?

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ อะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร ?

health-and-safety

สำหรับ ‘อาชีวอนามัย’ สาขานี้จะมุ่งเน้นการเรียน ไปยังสาขาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งการเรียนในปีแรกจะเกี่ยวข้องกับ วิชาทั่วไป หากแต่จะเน้นเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์สุขภาพ และ แคลคูลัส  หลังจากปูพื้นฐานกันอย่างหนักหน่วงแล้ว เมื่อเข้าปี 2 คุณจะได้เรียน เรื่องร่างกายมนุษย์ และ คุณจะได้เรียนพื้นฐาน อาชีวะอนามัย ตั้งแต่ปี 2 หลังจากนั้นเมื่อขึ้นปี 3 – 4 หลักสูตรจะหนักขึ้นตามระยะเวลาเรียน คุณจะได้เรียน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ต้องประสบพบเจอในอุตสาหกรรม, ความปลอดภัย, การป้องกันไฟ เป็นต้น เมื่อเรียนจบก็ต้องออกไปฝึกงานตามโรงงานต่างๆ อีกด้วย

‘อาชีวอนามัยและความปลอดภัย’ เรียนจบแล้วลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร?

เมื่อคุณเรียนจบแล้ว คราวนี้จากนักศึกษา ก็จะพัฒนากลายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ อย่างอัตโนมัติ ในส่วนหน้าที่ของคุณแบบคร่าวๆ คือ มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ทำงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ในสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ในขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่ทำร้าย หรือทำลายสุขภาพทั้งทางกายรวมทั้งจิตใจของผู้ทำงานคนอื่นๆ อีกด้วย

Occupational-health

*เกร็ดน่ารู้ นักอาชีวอนามัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน จป. คือ เป็นคำเรียกของผู้จบหลักสูตร ‘อาชีวอนามัย’

ความสำคัญของอาชีพ ‘อาชีวอนามัยและความปลอดภัย’

ความสำคัญของอาชีพนี้ คือ ทุกโรงงานจำเป็นต้องมี ผู้ประกอบอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มิฉะนั้นโรงงานจะไม่ผ่านมาตรฐาน อย่างไรก็ตามด้วยความที่สาขานี้เป็นวิทยาศาสตร์ ก็ยังถือว่ามีความขาดแคลนอยู่ดี จัดเป็นตลาดงานเป็นที่ต้องการ สามารถทำได้ทั้งหญิง – ชาย หากแต่บางสาย อาจต้องการพนักงานผู้ชายมากกว่า เช่น สายงานก่อสร้าง, ปิโตรเลียม เป็นต้น หากแต่ถ้าเป็นตามโรงงานทั่วไป จะไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่ สามารถทำได้ทั้งหญิง – ชาย หากถ้าเป็นโรงงานที่พนักงานหญิงเยอะ ก็อาจมีแนวโน้มรับผู้หญิงมากกว่า

ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ? โดยผู้จะทำงานสายนี้ จะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งทางด้านกฎหมาย, กฎระเบียบบริษัท อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการประนีประนอม เนื่องจากในการทำงานการที่คุณจะไปเตือนใคร บางครั้งคนที่ถูกเตือนก็ไม่พอใจ นอกจากนี้คุณยังต้องมีความสามารถในการสอน, นำเสนอ, พูดต่อหน้าคนหลายๆ คน รวมทั้งอาจถูกมอบหมายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรในประเทศไทยหลายๆ ที่ จะยุบนำมารวมเป็นแผนก HSE/SHE รวมกันไปเลย