เปิดรับฝึกอบรมการมอบสิทธิในสังคมยุโรป

เปิดรับฝึกอบรมการมอบสิทธิในสังคมยุโรป

trains

การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นในยุโรปได้รับการประกาศร่วมกัน โดยรัฐสภายุโรปคณะกรรมาธิการและสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ยืนยันมุ่งมั่นร่วมกันของสหภาพสิทธิใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประชาชนรวมทั้งสภาพการทำงานที่ดีขึ้น

หนึ่งปีต่อมาเรากำลังมองถึงความสำเร็จที่สำคัญ ในเดือนเมษายนที่สอดคล้องกับแคมเปญ Workplace Healthy Work ปัจจุบันคณะกรรมการเสนอให้จำกัด การเปิดรับสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งทั้งห้า ประมาณการแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานสำหรับแรงงานสหภาพยุโรปกว่า 1,000,000 คน มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำงานมากกว่า 22,000 ราย ในเดือนมิถุนายนอีกฉบับหนึ่งก็มาถึงรวมทั้งข้อเสนอสำหรับแนวทางในสมดุลชีวิตการทำงาน และสภาพการทำงานที่โปร่งใสและสามารถคาดเดาได้

EU-OSHA เป็นผู้สนับสนุนหลักหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางสังคมโดยมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น งานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีการวิเคราะห์นโยบายและการริเริ่มต่างๆ เพื่อตอบสนองความท้าทายของแรงงานที่มีอายุมากทั่วยุโรป