Welcome to the Association of Societies for Occupational Safety and Health

ประตูสู่ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Security

การให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบริษัทของแอฟริกาใต้

Occupational

ฝึกอบรมให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีวอนามัยในแอฟริกาใต้ประกอบด้วย SADC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล SHE จากประเทศสมาชิก

Health

สร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในแอฟริกาใต้ ปรับสถานที่ทำงานงานให้เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

About Us

ASOSH ประกอบด้วยแอฟริกาตอนใต้ผ่านองค์กร World Links ที่เป็นองค์ระดับโลก ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE / EHS) ในแอฟริกาใต้

GET NOW

The Association of Societies for Occupational Safety and Health (ASOSH)

นับตั้งแต่ก่อตั้งและลงทะเบียนสมาคม เราเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและไม่ใช่ทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2534 สมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งผู้มีพระคุณของสมาคมนี้เป็นผู้มีเกียรติด้านทรัพยากรมนุษย์แอฟริกาใต้

VISION

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศแอฟริกาใต้

MISSION

ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพในสถานที่ทำงานและในทุกอุตสาหกรรม

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH POLICY

เราเป็นสังคมสมาคมเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศแอฟริกาใต้ (ASOSH) ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา ตลอดจนเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมและผู้มาเยือน ด้วยของความร่วมมือและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

มุ่งมั่นในการรับรู้ถึงบริการที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ตรงความต้องการของบริษัทและผู้ที่เข้าร่วมอบรม

ดูแลให้สอดคล้องกับ OSHA 1994, ข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH)

มุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้มีผลสำเร็จมากที่สุดหรือลดลงจากเมื่อก่อน

แสดงการนำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ไปปรับใช้กับพนักงาน ผู้เข้าร่วมและผู้เยี่ยมชม ให้ทราบถึงผลดีที่จะได้รับ

การวางแผนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

เรามี OSH Management System ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

Overview

ประตูสู่ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ในแอฟริกาใต้

Development

การพัฒนาของสมาชิกของชุมชนในบริษัทต่างๆ ในแอฟริกาใต้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยอาชีวในการทำงานและสภาพแวดล้อม

Security

Occupational

Health

Latest News

สาระความรู้ต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

Ligaz88 แทงบอลออนไลน์ ดูบอลสด

Ligaz88 ศูนย์ความสนุกสนานที่สามารถเลือกได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ หวย มวย ชนไก่ รวมถึงกีฬาประเภทอื่นๆ ที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชนิด Ligaz88 ต่างกับเว็บไซต์อื่นๆ คือมี User เดียวสามารถใช้งานได้ทุกอย่างที่กล่าวมาโดยไม่จำเป็นต้องมีหลาย User แม้จะใช้งานเว็บเดียวกัน ปรับเปลี่ยนยอดเงินสำหรับเดิมพันไปมาได้ด้วยตนเองตามต้องการทุกเวลาที่ต้องการ Ligaz88 แทงบอลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 1×2 (แพ้ ชนะ เสมอ) HDP (มีแต้มต่อ) สูงต่ำ ที่กำลังได้รับความนิยมและอื่นๆ[…]

Read more
health-and-safety

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ อะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร ?

สำหรับ ‘อาชีวอนามัย’ สาขานี้จะมุ่งเน้นการเรียน ไปยังสาขาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งการเรียนในปีแรกจะเกี่ยวข้องกับ วิชาทั่วไป หากแต่จะเน้นเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์สุขภาพ และ แคลคูลัส  หลังจากปูพื้นฐานกันอย่างหนักหน่วงแล้ว เมื่อเข้าปี 2 คุณจะได้เรียน เรื่องร่างกายมนุษย์ และ คุณจะได้เรียนพื้นฐาน อาชีวะอนามัย ตั้งแต่ปี 2 หลังจากนั้นเมื่อขึ้นปี 3 – 4 หลักสูตรจะหนักขึ้นตามระยะเวลาเรียน คุณจะได้เรียน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ต้องประสบพบเจอในอุตสาหกรรม, ความปลอดภัย,[…]

Read more
SSO-photo

สสปท. จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้

องค์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย จับมือร่วมกับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นความความปลอดภัยของอาชีวอนามัยทางภาคใต้  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จุดประสงค์ในการจัดงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงาน ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในประเทศไทย รวมทั้งมีความก้าวไกลในระดับสากล อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายพิเศษ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางด้านความปลอดภัย ในการทำงานของสถานประกอบกิจการต่างๆ สำหรับกิจกรรมอันน่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย…[…]

Read more